Kehysriihessä on tehty esitys, että 2.aste muuttuu maksulliseksi sen vuoden lopussa kun opiskelija  täyttää 18 vuotta. Tämä tarkoittaa melkoisella varmuudella sitä, että opintojen viimeinen kevät  maksaa. Sitä ei tiedä vielä opetusministerikään miten tämä hoidetaan, mutta ainakin keväällä  ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavat aineet tulevat maksullisiksi. Samoin oppikirjat. Tavoitteena  ilmeisesti on että opiskelijoille annetut tietokoneet pysyisivät käytössä, mutta ovatko ne  maksuttomia, saati sitten lisenssit, jotka nykyään ovat ikäänkuin kirjoja, sitä ei tiedä kukaan. 

Ammattikouluissa työvälineet muuttuvat myös maksullisiksi – samoin maksuton koulumatka. 

Tämä tapahtuu siis kesken opintojen, melko herkässä vaiheessa opintoja ja voi pahimmillaan johtaa opintojen keskeytymiseen.

Itseäni on jo koskettanut kaikki työllisyys ja muun sosiaaliturvan leikkaukset (lapsikorotuksen  poisto, suoja-osan poisto, asumistuen ja ansiosidonnaisen leikkaukset), ja nyt tämäkin osuu lapsen kohdalle. Onko kukaan tutkinut leikkauksien yhteisvaikutuksia ennenkuin näitä päätöksiä on tehty? 

Kunnilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa asiaan omilla päätöksillään. Kunnissa voidaan päättää  yhdenvertaisen koulutuksen toteuttamisesta. Monissa kunnissa aloitteita on jo tehty tai suunnitelmissa. 

Kotkassa Vihreät kannattavat kaikille saavutettavaa, tasa-arvoista koulutusta ja ovat tehneet asiasta aloitteen.