Tuoreimpien arvioiden mukaan kaupungin talouden heikkenemistä ei ole saatu pysähtymään. Kun puolet vuodesta 2013 on kulunut, kertovat seurantaraportit synkkää tulosta: ennusteen mukaan kasvatamme kaupungin lainaa kuluvalla vuonna jopa kymmenellä miljoonalla eurolla. Jos kaupunki olisi tuotantolaitos ja minä olisin sen johtaja, joutuisin tässä puheessa ehdottamaan laitoksen pysäyttämistä kesän ajaksi. Vaikka ratkaisulla on kiire, ei kaupunkia kuitenkaan voida johtaa kuin tuotantolaitosta. Säästötoimenpiteiden tulee olla harkittuja, jotta saamme pysyvän ja pitkäkestoisen vaikutuksen talouteen.

Valtuuston määrittelemät talouden tasapainottamisen keskeiset säästökohteet ovat: henkilöstö, ostopalvelut, investoinnit ja palveluverkko. Käytännössä tämä tarkoittaa rakennemuutosta henkilöstössä, ostopalveluiden kohdalla taas hoitoketjujen analyyttistä läpikäyntiä, investointien kohdalla joidenkin rakennusprojektien lykkäämistä ja palveluiden kohdalla tarkastellaan ei-lakisääteisten palveluiden tuottamisen tarpeellisuutta. Nyt käsittelyssä oleva talouden tasapainotusohjelma esittää nuorisoon kohdistuvia säästöjä mm. Karhulan nuorisotilojen osalta. Nyt tarvitsemmekin positiivista ilmapiiriä ja talkoohenkeä, jotta saamme nuorille korvaavat tilat ja mielekästä tekemistä.

Lisätuloja puolestaan odotetaan sähkö- ja energiayhtiöltä, palvelumaksuista, myydyistä kiinteistöistä ja maankäytön ratkaisuista. Tämä tulee tuntumaan kuntalaisen kukkarossa. Sähkön- ja energian hinta nousee. Palvelumaksut nousevat. Silti uskomme, että asukkaat panostavat yhä enemmän kotiseudulta saatavaan palveluun ja kulttuuritarjontaan. Nyt ei lähdetä ulkomaille rantalomalle, vaan vietetään kesälomaa kotona. Aamun voi aloittaa reippaalla kävelyllä rantakahvilaan, jossa mieli lepää merta ja veneitä katsellessa. Aamupäivän voi kuluttaa Katariinan maauimalassa ja illalla voi käydä kesäteatterissa upean Kyminlinnan linnoitusluonnon keskellä. Tutkimukset osoittavat, että kulttuurista tulee myös hyvinvointia ja säästöjä sitä kautta, että ne lisäävät toimintavireyttä ja yhteisöllisiä voimavaroja. Yhteisöllisyys ei maksa juuri mitään, mutta se tarvitsee tukea. Paljon kulttuuria ja luontomatkailua tehdään jo nyt talkoilla, esimerkkinä Lohisoitto, kansainvälinen mediafestivaali, arktikaretket ja kasviretket.

Kaupungissa on tällä hetkellä käynnistetty toimenpidesuunnitelma, joka koskee yhteistä kiinteistöyhtiötä Haminan kanssa. Tämä ratkaisu siirtäisi osan koulu- ja päiväkotiverkon alaisista investoinneista yhtiön alaisuuteen, jolloin velka saadaan pois kaupungin taseesta. Ratkaisu ei ole halpa, ja tuloksena saisimme
paremmalta näyttävän tilinpäätöksen kaupungille. Lisäksi demokraattinen päätöksenteko heikentyy.

Vaikka taloustilanne on huono ja säästötoimiin on ryhdyttävä, on samalla muistettava pitkäjänteinen työ kaupungin vetovoimaisuuden edistämiseksi. Ei tule tehdä lyhytnäköisiä ratkaisuja, joiden korjaaminen on myöhemmin vaikeaa tai peräti mahdotonta. Kulttuuri ja luonto ovat mittaamattoman arvokkaita imagotekijöitä, joita on rakennettu vuosia. Niistä on pidettävä tiukasti kiinni.

Nyt panostamalla Tukholma – Pietari -kehityskäytävään, saamme alueelle uusia työpaikkoja, uusia palveluita ja matkailu virkistyy. Tarvitsemme kaupunkiin akuutisti lisää majoitustoimintaa ja lisää ohjelmaa lapsille ja nuorille. Moottoritien liittymät ovat tärkeässä roolissa ja niiden ilme ja toteutus tulisi suunnitella tarkkaan. Kohta on jo kiire – parhaista kauppapaikoista kilpaillaan jo. Tämä kehityskäytävä on yksi kaupungin tulevaisuuden toivoista.

Pian käynnistettävä kuntarakenneselvitys on kaupungin toinen toivo. Mikäli kuntaliitoksia Etelä-Kymenlaaksossa saadaan aikaiseksi, on mahdollista saada isompi kokonaisuus, jossa synergia tuo säästöjä. Yksi kunta Etelä-Kymenlaaksossa on järkevin ratkaisu.

Lopuksi Kotkan Vihreän valtuustoryhmän mielestä energiayhtiötä ei kannata myydä, mutta sen sijaan Voimaosakeyhtiö SF:n Fennovoima-osakkeista kannattaisi nyt yrittää päästä eroon ennen kuin ne tulevat kaupungille liian kalliiksi.

Kotkan Vihreiden Ryhmäpuhe Valtuustokokouksessa 10.6.2013
Annika Aalto-Partanen