Maailman ilmatieteen järjestö WMO raportoi, että vuodet 2001-10 olivat lämpimin koskaan mitattu vuosikymmen. Mennyt vuosikymmen oli myös äärimmäisten sääilmiöiden aikaa. WMO laski, että niissä menehtyneiden määrä oli 370000. Aiheutuneet vahingot ovat olleet arvoltaan useita kymmeniä miljardeja euroja. Inhimilliselle kärsimykselle ei voi määrittää hintaa.

WMO:n raportin ilmestymispäivänä europarlamentti äänesti päästöoikeuksien huutokaupan myöhentämisen puolesta. Aikaisemmin keväällä ylimääräisten päästöoikeuksien siivous hylättiin. Ahneen kvartaalitalouden intressien mukaan lobbaaville ei tule enää antaa määräysvaltaa, vaan vahvistaa päästökaupan ohjausvaikutusta.

Vuodelle 2030 asetettavan vähennystavoitteen tulee olla kahden asteen tavoitteen edellyttämä 50 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Tavoite ei ole mahdoton, koska EU täyttää jo nyt vuoden 2020 vähennystavoitteen, -20 prosenttia. Tämän ratkaisun etuna olisi se, että investoivan teollisuuden tulevaisuudenkuva kirkastuisi.

Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla painaa päästöt lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteiden lyöminen lukkoon heikentäisi hiilivoiman kannattavuutta.

Toimivaa ilmastopolitiikkaa ei pidä nähdä vain taloudellisena rasitteena. Maailmanpankin ekonomisti Nicholas Stern arvioi hillitsemättömän ilmastonmuutoksen heikentävän talouskasvua 5-20 prosenttia. Ilmastonmuutoksen hillinnän kustannukset olisivat 1-2 prosenttia BKT:sta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että puhtaan teknologian alalle voisi syntyä 40000 työpaikkaa. Samalla kauppatasetta saataisiin vahvistettua, kun ulkomaille lapioitavan polttoainelaskun summa pienenisi 7,8 miljardista.

Raskaan teollisuuden kilpailukykyä on vahvistettu Kela-maksujen poistolla 800 miljoonan euron edestä ja viimeksi yhteisöveron roimalla laskulla. Kansainvälisissä kilpailukykyarvioissa Suomi on kuulunut kärkijoukkoon ja sähkön hinta ostovoimaan suhteutettuna on arvioitu Euroopan halvimpien joukkoon. Energiakäänne Suomeenkin vai ranskalaisen ja venäläisen ydinvoimaosaamisen koekaniineina toimiminen?

Antti Van Wonterghem (vihr.), Kotka

(Kirjoitus julkaistu Kymen Sanomien mielipidepalstalla 1.8.2013)