Tavoitteenamme on tasapainoinen talous — mutta ei keinolla millä hyvänsä. Ikäviä budjettileikkauksia on tehty ja tullaan tekemään.

Mutta siihen, kuinka nämä leikkaukset tulevat näkymään asukkaiden arjessa, vaikuttaa hyvin paljon se, kuinka yhteisiksi tämän tehtävän koemme. Löydämmekö yhdessä keinoja, joilla yhä pienenevillä resursseilla vastaamme palvelutarpeeseen?

Kotkassa talouden tasapainotusta on lähdetty tekemään alhaalta ylöspäin. Työntekijät ovat upeasti mukana miettimässä, miten onnistumme haasteessamme. Tuloksiakin alkaa jo näkyä. Maanantaisessa kaupunginhallituksen kokouksessa todettiin, että palkkamenot ovat tänä vuonna alittumassa 0,8 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon!

Vaikeina aikoina jokainen varmasti pohtii mukanaolonsa perusteita, kaupunkiamme arvoyhteisönä. Koemmeko kaupungin omaksemme? Yhdessä suunnittelu ja tekeminen lähentävät eri osapuolia ja kirkastavat yhteisiä tavoitteitamme.

Miten hyvin me poliitikot vastaamme tähän reilun meiningin ja yhdessä tekemisen haasteeseen? Jaammeko tietoa avoimesti, kuuntelemmeko toisiamme ja osaammeko toimia yhdessä, tiiminä? Selvitämmekö eri vaihtoehdot kaikkia osapuolia kuuntelemalla ja vaikutukset avoimesti arvioimalla? Ja mittaammeko lopullisen keinojen ja ratkaisujen paremmuuden vasta luottamuselimissä reilusti äänestämällä? Voisiko rakennemuutos koskea myös tapaa tehdä politiikkaa? Mielestämme vastaus on “kyllä”, ja tulemme tekemään töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mervi Haakana, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.) Nanni Mamia, Rita Komulainen, Annika Aalto-Partanen, kaupunginvaltuutettuja (vihr.) Kotka
(kirjoitus julkaistiin Kymen Sanomissa 31.8.2013)