Kotkassa toimii palveluverkkoon liittyvien asioiden valmisteluun keskittyvä poliittinen ohjausryhmä. Ajatus sinänsä on kannatettava. Voisihan ryhmä yhdessä kokoontuessaan keskitetysti välittää virkamiehille näkemyksiä siitä, mistä eri asioista ja vaihtoehdoista poliittiset ryhmät haluavat vielä lisää tietoa valmistelutyön edetessä.

Näin tukisimme virkamiesten työtä, ja käsiteltävät asiat tulisivat riittävän kattavasti analysoituina kaupunginhallitukseen ja siitä eteenpäin valtuustoon.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että ohjausryhmä on ottamassa tehtäväkseen poliittisen päättäjän roolin.

Ryhmässä äänestetään, mikä vaihtoehto tuodaan kaupunginhallitukselle ja sittemmin valtuustolle ns. päätettäväksi. Otan esimerkkejä viime päivinä lehdissäkin paljon huomiota saaneesta kiinteistöosakeyhtiöasian käsittelystä:

Kaupunginhallituksen pöytäkirjoista näkee, että edellisen kerran asiaa käsiteltiin 17.6., jolloin puhuttiin Kotkan ja Haminan yhteisestä kiinteistöosakeyhtiöstä. 9.9. asia oli uudestaan käsiteltävänä. Päätösesitys on: ”Kaupunginhallitus päättää antaa talous- ja rahoitusjohtajan tehtäväksi käynnistää kiinteistöyhtiön perustamiseen liittyvät selvitykset mm. kiinteistöjen arvonmäärityksen osalta”.

Esityslistaan ei ollut liitetty ainoatakaan selvitystä, raporttia, taulukkoa tai muuta asiaan liittyvää dokumenttia tai tiedonmurusta — vaihtoehdoista puhumattakaan. Ei edes mainintaa siitä, että kyse on enää vain Kotkan yksin omistamasta kiinteistöosakeyhtiöstä! Kaupunginhallituksen näkökulmasta kaikki mitä tässä välissä on tapahtunut, on toisen käden tietoa: ohjausryhmästä kuultua ja lehdistä luettua.

Lisäksi Pentti Tiusanen (vas.) kirjoitti (Mielipide 7.9.) ohjausryhmän kokouksessa sovitun, että tuleva kiinteistöosakeyhtiö tulee omistamaan ainoastaan kolme koulua ja yhden päiväkodin, ja esimerkiksi yhtiön laajentaminen on poissuljettu vaihtoehto. Niinkö?

Mielestäni on myös oireellista, että näinä homekoulujen aikoina elinkaarimalli ei ole edennyt luottamuselimiin asti yhtenä vaihtoehtona toteuttaa ainakin osaa uudisrakentamisesta. Vaihtoehtojen karsinta tapahtuu aivan liian varhaisessa vaiheessa — ohjausryhmässä, joka on kovaa vauhtia tekemässä kaupunginhallituksesta ja -valtuustosta kumileimasimia.

Mervi Haakana, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.), Kotka
(kirjoitus julkaistu Kymen Sanomissa 10.9.2013)