Jo vuosia olen nostanut esille sukupuolittunutta syrjäytymistä ja huoltani siitä, että pelkkä pojaksi syntyminen on sinänsä jo syrjäytymisriski Suomessa.

Me tiedämme esim. että vangeista 90 prosenttia on miehiä, miesten keskinäiset terveyserot ovat maassamme huomattavasti suuremmat kuin naisten vastaavat tai naisten ja miesten väliset terveyserot. Tiedämme myös, että kaikista huonoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevat henkilöt ovat useimmiten miehiä, kuten esimerkiksi asunnottomista suurin osa on miehiä tai itsemurhaan päätyvistä suurin osa on miehiä. Useimmat tutkimukset kertovat, että miesten ja poikien syrjäytymiseen voitaisiin vaikuttaa jo äitiysneuvolassa, lasten neuvolassa, päivähoidossa ja peruskoulussa.

Vaille ammatillista koulutusta jäävistä henkilöistä valtaosa on nuoria miehiä ja päiväkodeissa ja kouluissa poikien oppimisvaikeudet jäävät vieläkin liian usein huomiotta. Tämä varmasti korreloi sen kanssa, että esim. 75 prosentilla vangeista on lukihäiriö, jota ei koskaan havaittu peruskoulun aikana.

Mielestäni tämä on hälyttävää ja meidän on pystyttävä pysäyttämään tällainen yhteiskunnallinen kehitys.

Me poliittiset päättäjät olemme tästä osaltamme vastuussa. Me luomme yhteiskunnan pelisäännöt ja puitteet missä lapsemme kasvavat. Tiedämme varmasti, että suurenevat ryhmäkoot eivät ainakaan ole ratkaisu tähänkään ongelmaan. Mitä suurempi ryhmä, sen varmemmin yksilölliset ominaisuuden jäävät huomiotta. Siksi on tärkeää puolustaa neuvolan ja oppilashuollon resursseja ja panostaa pienempiin ryhmäkokoihin niin kouluissa, kuin päiväkodeissakin.

Nuorisotyön sisällöissä tulisi huomioida sukupuolisensitiivinen työ ja muutoinkin tekemiemme päätösten sukupuolivaikutukset tulisi arvioida nykyistä laajemmin. Eikä siitäkään haittaa olisi, jos lastentarhan opettajan ja peruskoulun opettajan koulutukseen hakeville palautettaisiin sukupuolen mukaan aloituspaikka kiintiöt ja lisäpisteet.

Meillä paikallisilla päättäjillä on valta ja vastuu poikien alkutaipaleesta. Meidän tulee jatkossa tehdä entistä tarkemmin sukupuolisensitiivisiä päätöksiä. Meidän on kyettävä peilaamaan sukupuolivaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Hanna-Kaisa Lähde (vihr.), Kotka
Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 10.3.2017