Lukijalta Etelä-Saimaa julkaistu 28.12.2019

Etelä-Karjalan lehdissä uutisoitiin taannoin, että Etelä-Karjalan Maakuntaliitto haluaa vaikuttaa Uudenmaan maakuntakaavan ratalinjausmerkintöihin, jotta Porvoosta Kouvolaan menevä oikorata, eli niin kutsuttu itärata saisi Porvoosta Kotkan kautta kulkevaa itäistä rantarataa vahvemman tai saman tasoisen kaavamerkinnän. Lehtijutussa kerrottiin, että perusteena tälle pidettiin matka-aikojen lyhentymistä.

Itäinen rantarata, joka yhdistyisi Luumäen kohdalta Karjalan rataan aiheuttaisi muutaman minuutin matka-aika edun Kouvolan kautta kulkevaan itärataan nähden. Se lyhentäisi matkaa Lappeenrannasta Helsinkiin yhteen tuntiin ja 40 minuuttiin, ja Helsingistä Pietariin pääsisi kahdessa ja puolessa tunnissa.

Jotta vienti vetää, tarvitsemme mahdollisimman sujuvat ja monipuoliset yhteydet satamiin.

Matka-aikoja olennaisempaa lienee kuitenkin Etelä- ja Pohjois-Karjalan teollisuuden viennin turvaaminen kokonaan uudella ratalinjauksella Hamina-Kotka satamaan. Se on Suomen suurin vienti- ja yleissatama sekä metsäteollisuuden viennin keskus, jonka volyymi on kasvanut 12 prosenttia vuodessa. Ainoa rata, joka satamaan vie on Kouvola—Kotka-rata. Sillä saavutetaan vain Kotkan satama. Hamina jää kiskojen ulkopuolelle.

Kouvola—Kotka-rata on nyt jo Suomen vilkkaitten liikennöity tavarajunarata. Se ei pysty kuljettamaan sitä määrää kapasiteettia, mitä satama vetäisi. Siksi olisi tärkeää katsoa Suomen ja erityisesti Kaakon ja Karjalan vientiä kokonaisuutena ja sitä kautta kokonaisuutta uudenlaisia junareittejä silmällä pitäen.

Jotta Suomen talous saadaan jatkosakin pysymään hyvällä mallilla, me tarvitsemme vientiä. Jotta vienti vetää, tarvitsemme mahdollisimman sujuvat ja monipuoliset yhteydet satamiin. Itäisen rantaradan varrella sijaitsevat kaikki Suomen suurimmat satamat. Ilmastotavoitteisiin päästäksemme tarvitsemme vaihtoehtoja ”nakkipyöräkuljetuksille”. Raskas liikenne aiheuttaa merkittävän määrän kasvihuonepäästöistä. Kasvihuonepäästöjä voidaan alentaa vain ohjaamalla raskasta liikennettä mahdollisimman monipuolisesti kiskoille.

Itäinen rantarata auttaisi myös Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua kasvamaan Suomenlahden itärannikon suuntaan, mutta ennen kaikkea se yhdistäisi ja tiivistäisi aluerakennetta ja työssäkäyntialueita myös Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson välillä. Kouvolan kautta menevät jo kiskot. Tarvitaan kokonaan uusia ratoja, jotta niillä olisi aluekehityksen kannalta vaikutusta. Itäinen Rantarata tarjoaa koko Suomi Oy Ab:lle paljon. Se turvaa maamme vientiä.

Hanna-Kaisa Lähde (vihr.)
kaupunginhallituksen jäsen,
Kotka