Lukijalta: Kymen Sanomat 1.2.2020

Kokoomuksen Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtaja Jussi Virsunen ampui kovilla Sanna Marinin hallitusta ja hallitusohjelmaa vastaan Kymen Sanomissa 27.12. Yllätyin lukiessani kirjoituksen.

Olemme siirtymässä 2020-luvulle, ja vastakkainasettelun ajan pitäisi pikkuhiljaa olla ohitse. Omalla kunta- ja valtakunnan politiikan kokemuksella katsottuna olemme pyrkineet koko 2000-luvun löytämään konsensusta ja yhteistyön paikkoja perinteisten porvaripuolueiden ja vasemmistopuolueiden välille.

Politiikan tekeminen on ennen kaikkea kompromissien löytämistä ja yhteistyötä. Jotta Suomi menestyy, pitäisi löytää yhteiset haasteet joita torjumme ja yhteiset päämäärät, joiden eteen teemme yhdessä töitä.

Globaalisti suurin haaste on ilmastonmuutos. Sanna Marinin hallitusohjelma on kaikkien aikojen ilmasto- ja luontomyönteisin Suomessa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on moittinut Suomea liian alhaisesta sosiaaliturvan tasosta. Sisäisen turvallisuuden näkökulmasta on jo vuosia noussut esille, että syrjäytyminen on maamme suurin turvallisuusuhka. Marinin hallitusohjelmassa on pyritty vähentämään eriarvoisuutta ja ennalta estämään syrjäytymisriskiä panostamalla lapsiin, nuoriin ja koulutukseen.

Marinin hallitusohjelma on ratkaisukeskeinen ja pyrkii voimakkaasti ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia sekä ennalta estämään uusien syntymistä. Onnistuakseen hallitus tarvitsee koko eduskunnan tuen.

On totta, että kuntien asema on heikentynyt koko 2000-luvun ajan. Tämä johtuu yleisestä väestökehityksestä ja lakisääteisten tehtävien lisääntymisestä samaan aikaan, kun valtionosuuksia on leikattu. Jo 2000-luvun alussa kunnissa valmistauduttiin suureen sote-uudistukseen, katsottiin väestöennusteita ja odotettiin valtiolta toimia. Toimet ovat jääneet jatkuvasti puolitiehen. Kunnat ovat lähteneet itse vastaamaan tilanteeseen muodostamalla vapaaehtoisia sote-kuntayhtymiä ja uudistamaan palvelurakennettaan.

Katson, että erityisesti sote-uudistuksen maaliin saattamisen tulisi Sanna Marinin hallituskaudella olla eduskunnan tärkein yhteinen tavoite. Siihen ei päästä toisia puolueita osoittelemalla tai moittimalla. Siihen päästään vain horjumattomalla yhteistyöllä tavoitteen saavuttamiseksi.

Samaa puoluerajat ylittävää yhteistyötä tarvitsemme piiri- ja paikallistasolla. Kun ajat ovat haastavat, onnistumme vain sillä, että keskitymme yhteisiin päämääriin vastakkainasettelujen sijaan.

Hanna-Kaisa Lähde (vihr.),

Kotkan kaupunginhallituksen jäsen ja Kaakkois-Suomen Vihreät ry:n hallituksen varajäsen