Lukijalta: Kymen Sanomat 19.2.2020   Janne Nyholm (ps.) esittää mielipidekirjoituksessaan (KS 18.2.) huolensa sananvapauden tilasta maassamme. Mielestäni hän sivuuttaa rehottavan vihapuheongelman vääristelyllä ja mielensäpahoittajaretoriikalla.

Nyholm toteaa, että ”jo nykyinen lainsäädäntö on tulkinnanvaraista”. Nyholm jättää mainitsematta, että laki on aina tulkinnanvaraista.

On totta, että Päivi Räsäsen (kd.) vuonna 2004 kirjoittamasta julkaisusta aloitettiin esitutkinta. Nyholm jättää mainitsematta, että rikoksen tekoaikaan katsotaan kuuluvan myös se aika, kun julkaisu on ollut saatavilla. Räsäsen julkaisu on saatavilla yhä.

Ei ole totta, että Hussein Al-Taee (sd.) olisi päässyt kuin koira veräjästä takavuosien Facebook-kirjoittelustaan: poliisi aloitti elokuussa esitutkinnan Al-Taeen vuosina 2011-2012 tekemistä kirjoituksista. Julkaisut ovat olleet saatavilla viimeisen viiden vuoden sisällä.

On totta, että vuonna 2018 sisäministeriö kohdisti lisärahoitusta muun muassa vihapuheen torjuntaan. Nyholm jättää mainitsematta, että mainitsemansa 34,5 miljoonaa euroa kohdistettiin samalla ääriliikkeiden torjuntaan ja poliisin resursseihin. Lisäksi hän sivuuttaa kokonaan ennaltaehkäisevän poliisityön merkityksen. Vuonna 2019 poliisi käytti vihapuheen paljastamiseen ja tutkintaan enintään kymmenen ihmisen työpanoksen. Nyholm ei perustele, kuinka poliisille tehdyn lisämäärärahan kustannustehokkuutta voidaan arvioida samana vuonna käräjäoikeuksien antamien viharikostuomioiden määrän perusteella.

On totta, että Suomi on saanut useita langettavia päätöksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT). Nyholm jättää mainitsematta, että nämä päätökset eivät koske Suomen oikeuslaitoksen antamia viharikostuomioita vaan niissä korostuvat median sananvapaus sekä yksityisyyden ja kunnian suoja. EIT ei ole ilmaissut huoltaan Suomen sananvapauskehityksestä viharikosasioissa.

Ei ole totta, että media ei uutisoisi Suomen EIT:ltä saamista langettavista tuomioista koskien sananvapautta. Tämän voi selvittää esimerkiksi nopealla internet-haulla.

Markus Heikkinen
Kotka