Kotkan kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin 14.12 kunnianhimoinen ilmasto-ohjelma tiukassa äänestyksessä. Vihreät hämmästyttivät äänestämällä esityksen eikä muutoksen puolesta. Muutoksessa olisi laitettu kaupunkikonsernin merkittävimpiin ilmastonäkökohtiin lisäys kaupungin omistamien metsien määrittelemisestä ”ekosysteemipalveluiden tuottamisen alueiksi”. Näin kaupunkimetsät edistäisivät luonnon monimuotoisuutta. Olisihan ne voitu tyhjinä toiveina lisätä virkamiesten kiusaksi mutta tämä ei ole Vihreiden tapa toimia.  Ja huuto oli valmis siitä, etteivät Vihreät edistä monimuotoisuutta!

Kyllä me edistämme, mutta tekojen eikä koukeroisten sanojen avulla. Valtuusto voi päättää mitä vain sanoja kirjattavaksi, mutta Vihreät muistuttavat, ettei kaksi vuotta sitten tehtyä valtuuston päätöstä Kotka Metso-ohjelman mukaisten metsien suojelemistakaan ole saatu valmiiksi. Miksi ei ole?

Valtuusto voi lätkiä suojelutavoitteita, mutta jos se ei anna ympäristötoimelle resursseja esimerkiksi metsien kartoittamiseksi, ei metsiä tutkita Metso-ohjelman tai monimuotoisuuden edistämiseksi. Ympäristötoimen resurssit ovat niin niukat, että suurin huolemme on siinä, pystytäänkö tällaisenakaan hyväksyttyä ilmasto-ohjelmaa viemään kunnianhimoisesti eteenpäin.  Sanat helisevät valtuustossa niiden suussa, jotka hakevat kunnallisvaalipisteitä. Olemmeko me Vihreät tyhmiä, kun vihreät pisteet eivät suuhumme kelpaa?

Olemme realisteja! Äänestimme lisäystä vastaan, koska samalla siihen ei osoitettu resursseja. Pelkät sanat eivät metsiä tai ilmastoa pelasta. Vihreät tulevat jatkossakin seuraamaan, että kunnianhimoinen ilmasto-ohjelma toteutetaan ja luonnon monimuotoisuudesta tehdään käytännön tason päätöksiä – ja päätösten toteuttamiseen annetaan resurssit!

Juha Attenberg, kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu (vihr.),
Hanna-Kaisa Lähde kaupunginhallituksen jäsen, ympäristölautakunnan komissaari (vihr.)
Petri Pietiläinen, valtuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr.)
Julkaistu: Ankkuri, Kymen Sanomat 16.12.2020