Ehdokas van der Steen (ps.) virittelee kuntavaalien alla mielipidekirjoituksessaan keskustelua valtion turvapaikkapolitiikasta (KySa 23.3.).

Kirjoittaja esittää koko joukon tuttuja iskulauseita: Hänen mukaansa turvapaikkapolitiikasta puhuminen on kiellettyä, vaikka mikään ei vaikuta estävän häntä kirjoittamasta siitä mielipidepalstalle. Hädänalaisia pitäisi kirjoittajan mukaan auttaa, mutta ei tarjoamalla kansainvälistä suojelua. Asioista pitäisi puhua niiden oikeilla nimillä, mutta konkretiaa turvapaikkapolitiikkaan ei mielipidekirjoituksessa kuitenkaan tarjota.

Varoittavaksi esimerkiksi van der Steen nostaa tutun esimerkin Ruotsin kotouttamispolitiikasta. Puhumalla turvapaikkapolitiikan yhteydessä ”haittamaahanmuutosta” ei kuitenkaan edesauteta yhdenkään kansainvälistä suojelua hakevan tai saavan kotoutumista meillä Suomessa. Päinvastoin, sellainen puhe on vahingollista ja vieraannuttavaa kotoutuvien kannalta. Oikeus hakea turvapaikkaa on ihmisoikeus, ja ihmisoikeudet eivät ole haitta.

Yhdyn kuitenkin kirjoittajan näkemykseen siitä, että tulevaisuuteen voimme vaikuttaa.

Tulevaisuuden suhteen on kuntatasollakin tehtävissä paljon: Päätöksenteossa tulee jatkuvasti huolehtia, että kunnan palvelut ovat niin kansainvälistä suojelua saavien kuin muilla perusteilla kuntaamme muuttaneiden aidosti saavutettavissa. Kunnan koulutus- ja harrastustarjonnan tulee tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta. Lisäksi kuntapäättäjien on johdettava esimerkillä kotikuntaa, jossa ihmiset kaikenlaisista taustoista voivat elää turvassa ilman pelkoa rasismista ja syrjinnästä.

Markus Heikkinen
kuntavaaliehdokas (vihr.), Kotka

Julkaistu Kymen Sanomissa: verkkosivuilla 26.3. ja lehdessä 27.3.2021