Vihreä liitto julkaisi lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman. Oli ilo olla mukana tässä ohjelmatyössä. Kun olen nyt ollut työlomalla työstäni Haminan kaupungin nuorisopalveluiden nuorten osallisuudesta vastaavana nuorisotyöntekijänä puolistoista vuotta ja työskennellyt tämän ajan eduskunta-avustajana, oli ammatillisesti virkistävää toimia työryhmässä, missä oltiin vahvasti omassa ammattialassani kiinni.

On selvää, että Vihreä lapsi- ja nuorisopolitiikka lähtee siitä, että meidän aikuisten tehtävä on tukea lapsia ja nuoria kasvamaan henkilöiksi, jotka pärjäävät tässä yhteiskunnassa. Meille on tärkeää, että kuntavaalien alla jokainen maamme kunta julistautuu tavalla tai toisella lapsiystävälliseksi kunnaksi.

Tutkimusten mukaan tiedämme, että paikkakunnan pito- ja vetovoimaan vaikuttaa todella vahvasti lapsena ja nuorena koettu osallisuus. Jos oma kotipaikkakunta koetaan kannustavaksi ja osallistavaksi kasvuympäristöksi, on nuoren aikuisen helpompi palata opintojensa jälkeen omalle kotiseudulleen.

Vihreässä lapsi- ja nuorisopolitiikassa on tärkeää myös se, että ketään ei jätetä yksin. Kunnissa on syytä luoda sellaisia rakenteita niin kouluihin, päiväkoteihin, kuin nuorisopalveluihin ja harrastusseuroihin, missä syrjimättömyys, koskemattomuus ja kiusaamattomuus ovat toiminnan A ja O. Lisäksi lasten ja nuorten on saatava matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja kannustavaa ohjausta aikuisilta omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Myös mielen päällä oleviin murheisiin tulee saada apua heti, ennen kuin ongelmat kasaantuvat tai muuttuvat ylitsepääsemättömiksi.

Kotkan Vihreät ovat omassa kuntavaaliohjelmassa sitoutuneet siihen, että meillä panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin, meillä huolehditaan nuorisotyön resursseista ja tehdään Kotkasta lapsiystävällinen kunta. Tavoitteenamme on moniammatillinen koulu, jossa työskentelee niin opettajia, oppilashuollon työntekijöitä, mutta myös koulunuorisotyöntekijöitä. Tavoitteenamme on, että koulupäivän jälkeen voi myös harrastaa.

Kotka on sitoutunut Unicefin lapsiystävällinen kunta- toimenpiteisiin ja tavoitteenamme on, että lasten ja nuorten ääni kuuluu kaupungissamme asioiden valmistelun ja päätöksenteon kaikilla tasoilla.

Hanna-Kaisa Lähde
kaupunginhallituksen jäsen (Vihr.)
kuntavaaliehdokas, Kotka

Julkaistu: Kaupunkilehti Ankkuri 17.3.2021