Korona toi etäkoulun ja etätyön kaikkialle. Arki muuttui pysyvästi. Myös peruskouluissa on harjoiteltu etäopetusta ja etäopiskelua. Näin ei olisi tapahtunut ilman koronapandemiaa vielä ainakaan vuosikymmeneen.

Tästä hetkestä lähtien tarvitsemme työelämässä ja opiskelussa etätyötaitoja. Tulevaisuudessa ei juuri ole enää työtehtäviä, missä perusosaamista etätyöhön ei tarvittaisi. Tästä syystä myös taitojen harjoittelu tulee aloittaa jo peruskoulussa.

Mitä ovat etäkoulutaidot?

Omien tehtävien aikatauluttaminen ja osallistuminen oikeaan aikaan Teams-tunnille harjoittavat itseohjautuvuutta. Etäkoulussa opetellaan myös kärsivällisyyttä ja ongelmanratkaisukykyä. Opettaja ei ole joka hetki kertomassa mitä tehdään seuraavaksi. Opetellaan pärjäämään ilman välitöntä apua ja opetellaan sietämään epävarmuutta, aluksi edes lyhyen aikaa.

Perusopetuslaki tulee uudistaa!

Perusopetuslaki ei tällä hetkellä salli etäkoulun järjestämistä normaalioloissa. Ainakin tältä osin lakia tulisi uudistaa. En kuitenkaan tarkoita, että peruskoulua tulisi käydä pääsääntöisesti etäkouluna. Puhuisin mieluiten etäkouluharjoittelusta, joka alakoulussa tarkoittaisi vuositasolla joitakin päiviä. Yläkoulussa yhdeksännellä luokalla voisi etäkoulun osuus olla pääsääntöisesti jo 20 %, huomioiden kuitenkin erityistä tukea tarvitset oppilaat.

Edelläkävijyys kannattaisi tässä asiassa.

Juha Attenberg
kaupungin hallituksen jäsen
kaupunginvaltuutettu (vihr.), Kotka

Julkaistu:
Kymen Sanomat 10.4.2021