Keskiviikkona oli netissä kaikille avoin esittelytilaisuus Kotkan pysäköintistrategiasta ja paikalla oli harmittavan vähän ihmisiä. Meille vammaisneuvoston jäsenille nousi huoli invapysäköintiruutujen tulevaisuudesta sekä ikäihmisten mahdollisuudesta liikkua autolla Kotkansaarella pysäköintipaikkojen vähentyessä.

Ymmärrämme toki pyöräparkkien tarpeen mutta keskustelussa esittämämme huoli edellä mainituista asioista ei oikein saanut vastakaikua. Nyt on vielä mahdollisuus laittaa kaupungille kommenttia asiasta. Toivomme, että mahdollisimman moni jota asia koskettaa, tarttuisi tähän mahdollisuuteen.

Toinen huolenaihe meille on tiistaina kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä oleva Kuusisen pysäköintisuunnitelma, jossa ei mainita invaruudun tarvetta ollenkaan. Olemme monessa yhteydessä tuoneet asian esille ja tuntuu, että asiaa pallotellaan kaupungin ja ely-keskuksen välillä. Käyttäjän kannalta tärkeintä olisi, että invapysäköintiruutu sijoitetaan niin, että se on kaltevuudeltaan sopivalla paikalla, mistä on helppo pääsy yhteysalukseen. Se kenen maalla se sijaitsee, on käyttäjän kannalta ihan sama.

Saila Hoxha (vas.)
Vammaisneuvoston jäsen
VYT:n hallituksen jäsen

Leena Heino (vihr.)
Vammaisneuvoston puheenjohtaja
VYT:n hallituksen jäsen

Julkaistu: Lukijalta: Kymen Sanomat 11.4.2021