Kansanedustajien aluevaaliehdokkuudesta on keskusteltu julkisuudessa. On pelätty vallan keskittymistä. Emme näe tätä ongelmana, edustajat saavat toimeentulonsa valtiolta. Heille ei synny henkilökohtaista eturistiriitaa hyvinvointialueen päätöksenteossa. Kansanedustajat ovat aina puolustaneet oman alueensa etua valtakunnallisessa päätöksenteossa, eikä tilanne muutu.

Huomiotta on jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön asema hyvinvointialuevaltuutettuina. Puolueet ovat kahmineet heitä ehdolle, mikä voi aiheuttaa merkittävän ongelman.

Hyvinvointialue ja sen valtuusto vastaa muutaman vuoden siirtymän jälkeen kaikista alueella tarjottavista sosiaali- ja terveyspalveluista, ja verotuksesta! Onko hyvinvointialueen palkkalistoilla olevilla valtuutetuilla käytännössä mahdollisuutta päättää objektiivisesti organisaatiomuutoksista, palveluverkosta ja ostopalveluista. Nämä koskettavat osittain valtuutettujen omaa toimeentuloa.

Tilanne on koettu kuntatasolla. Monet valtuutetut ovat oman kunnan palveluksessa. Tässä kaksoisrooli ei ole yhtä ongelmallinen. Kunnan toiminta on jakautunut moneen eri toimialakokonaisuuteen, jolloin yhden toimialueen valtuutettujen määrä on suhteellisen pieni, eikä vaikuta suuresti päätöksentekoon.

Hyvinvointialueella tilanne on toinen. Ehdokkaina on runsaasti sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä. Ehdokkuutta perustellaan käytännön osaamisella. Tarvitaanko sitä todella?

Esimerkiksi terveydenhuollon osaamista tarvitaan operatiivisella puolella. Töihin palkataan terveydenhuollon ammattilaisia. Tarvitseeko päättäjien olla sellaisia? Aikaisemmasta terveydenhuoltoalan kokemuksesta ei valtuutetun tehtävässä ole toki haittaakaan.

On tärkeää, että alueella on kykyä tehdä merkittäviä uudistuksia asukkaiden palvelujen turvaamiseksi. Päätöksiä voi hankaloittaa se, että päättäjien pitää päättää omasta ja työtovereidensa toimeentulosta.

Petri Pietiläinen, aluevaaliehdokas, vihr.
Juha Attenberg, hyvinvointilautakunnan jäsen, vihr., Kotka

Julkaistu: Kaupunkilehti Ankkuri 27.12.2021, Kymen Sanomat 28.12.2021