Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan Kiusaamisen, häirinnän, väkivallan, rikosten ja rikollisten tekojen ennaltaehkäisy ja puuttuminen -toimintamallin Kotkan opetustoimessa.

Malli on hienosti laadittu ja varmasti oikeudenmukainen, mutta jo nimi enteilee, että se on raskas toteuttaa. Nyt vaaditaan lisää henkilöstöä kouluihin toteuttamaan sitä ja ennaltaehkäisemään kiusaamista.

Kotkan valtuusto puhui elokuussa ensimmäisessä kokouksessaan intomielisesti siitä, miten nyt panostetaan nuoriin ja ennaltaehkäisyyn, kun sote-asiat siirtyvät aluevaltuustoon. Kun joulukuussa päätettiin Kotkan budjetista, tämä olikin aivan unohtunut. Yhtään lisätointa ei haluttu lisätä koulutoimeen, vaikka niitä ehdotettiin. Kustannukset olisivat olleet kokonaisbudjetissa todella pieniä.

Sekä koulupsyykkarien (koulussa toimivien psykiatristen sairaanhoitajien) että koulunuorisotyön vakanssit auttaisivat valtavasti. Olisi enemmän aikuisia silmiä näkemässä, mitä koulussa tapahtuu. Koulupsyykkarit jäävät nyt aluevaltuuston harkintaan. Ainakin Kouvolassa niitä on tällä hetkellä.

Kotkan nuorisotyö painii henkilöstöresurssien puutteessa. Pienemmässä Haminassa on kolminkertainen määrä nuorisotyöntekijöitä Kotkaan verrattuna. Koulunuorisotyötä ei Kotkassa ole ollenkaan. Nyt on jo vihdoin aika kehittää sitä.

Kiusaaminen kouluissa on raadollista tätä päivää. Tekoja kiitos, hyvät valtuustokollegat! Kauniit puheet eivät riitä.

Michael Pounds, kaupunginvaltuutettu vihr. Kotka

Julkaistu: Kymen Sanomat ja Kaupunkilehti Ankkuri 27.1.2022