Vastauksessa valtuustoaloitteeseen kerrotaan, että opetustoimessa tunnistetaan mielen hyvinvointia vahvistavan työn tarve, mutta että yksittäisellä koulutuksella ei valitettavasti voida riittävästi vaikuttaa olemassa olevaan toimintakulttuuriin siten, että se jalkautuisi ja muuttuisi osaksi arkea. Sen sijaan vastauksessa selostetaan laajamittaista prosessia, jonka etenemistä tullaan arvioimaan sen aikana ja loppuarviointi tehdään keväällä 2023. – Silloinhan ollaan sote-kuntayhtymässä. Lapsilla ja nuorilla on hätä nyt.

Vihreiden valtuustoaloitteessa esitetään, että Kotkassa toimivissa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toteutetaan oppilaille ja opettajille Mieli ry:n ensiavun koulutus, joka on maksuton. Se on otettu käyttöön useissa kunnissa, mm. Helsingissä. Paketti on valmiina. Tarvitaan vain päätös sen käyttöönotosta.

Koulutus sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Koulutuksessa opitaan myös hakemaan paikallisesti apua erilaisiin kriisitilanteisiin. – Henkilöstön koulutus kestää yhden päivän ja mukana on harjoituskirjat oppilaiden kanssa tehtäviin harjoituksiin.

Kaupunginhallitus palautti aloitteen jo kerran takaisin valmisteluun, koska siinä ei vastattu aloitteessa esitettyyn toiveeseen toteuttaa mielenterveyden ensiapukoulutusta oppilaille ja opiskelijoille.
Vastaus ei nytkään tyydytä vihreiden valtuustoryhmää.
Esitämme palautusta uudelleen valmisteltavaksi.

Kotkan Vihreä valtuustoryhmä
Leena Griinari
puheenvuoro valtuuston kokouksessa 14.2.2022