Arvoisa vappua juhlistava väki,

vihdoin korona on hellittänyt otettaan ja olemme päässeet viettämään perinteisin menoin kevään juhlaa Vappua.

Kun yksi uhka on väistynyt, olemme valitettavasti kohdanneet uuden. Kuluvana keväänä koko Eurooppaa on järkyttänyt Putinin Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan. Meille suomalaisille sodan koettelemusten seuraaminen on karulla tavalla muistuttanut omia sotakokemuksiamme Venäjän kanssa.

Ukrainalaisten urhea taistelu ylivoimaista vihollista vastaan on yhdistänyt koko läntisen maailman. Kaikki haluavat auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia pakolaisia.

Turvallisuusjärjestelmämme on muuttunut perusteellisesti. Suomessakin ollaan havahtumassa siihen, että ainoa mahdollisuus varmistaa maamme alueellinen koskemattomuus ja rauhan ajan jatkuminen maassamme on astua puolustusliitto NATO:n ovesta sisään turvatakuiden piiriin.

Venäjän aggressiivinen ja arvaamaton toiminta on lyönyt rikki mahdollisuuden tehdä yhteistyötä idän suuntaan. Itäisen ja kaakkoisen Suomen rajamaakunnat ovat erityisen huolestuneita tulevaisuudestaan. Strategiat, jotka liittyvät kaupankäyntiin, teollisuuden vientimahdollisuuksiin, matkailuun ja kulttuurivaihtoon muuttuivat hetkessä toteutuskelvottomiksi kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa.

Rajayhteistyömahdollisuuksien muutos vaikuttaa meidän alueellamme kaikilla elämän aloilla. Olemme tilanteessa, jossa meidän on mahdollisimman nopeasti katkaistava kaikki mahdolliset riippuvuussuhteemme Venäjään. Meidän on mitä pikimmiten irrottauduttava energiariippuvuudesta ja löydettävä korvaavia ratkaisua Venäjältä tuodulle energialle. Samoin meidän on päästävä irti myös logistisista riippuvuuksista. Logistiikan merkitys ymmärretään varmasti hyvin erityisesti täällä Kymenlaaksossa, jota voisi kuvata Suomen logistiseksi hermokeskukseksi.

Lappeenrantalaisena haluan nostaa esiin kysymyksen Saimaan kanavan tulevaisuudesta. Saimaan kanava muodostaa ainoan vesiväylän Saimaalta merelle ja yhdistää Saimaan maailman valtamerten verkostoon. Tällä viikolla Venäjä on jo uhannut että se irtisanoo Saimaan kanavan vuokrasopimuksen, mikäli Suomi liittyy NATO:n. Jo aiemmin on liikennöinti käytännössä pysähtynyt, kun varustamoiden on ollut vaikea saada vakuutuksia aluksille. Suomessa on määrätietoisesti etsittävä korvaajaa kanavalle. Tämä tilanne kirittää entisestään investointeja itäiseen raideverkoston. Myös Saimaan kanavan korvaava vesiyhteyttä on selvitettävä. Vaihtoehtoisia väyläsuunnitelmia on jo olemassa, nyt on oikea aika tarkastella niitä uudelleen, jotta jatkossakin saamme toimivan vesiyhteyden Saimaalta maailmalle. Saimaa ei saa jäädä mottiin kanavayhteyden vaarantuessa.

Eikä itäinen ja kaakkoinen Suomi saa jäädä pelkästään puskurivyöhykkeen asemaan. Meidän on pikaisesti päivitettävä omat paikalliset strategiamme ja löydettävät uusia elinvoiman mahdollisuuksia tässä muuttuvassa tilanteessa. Ja meidän pidettävä puolemme siinä että kansallisessa päätöksenteossa tarpeemme huomioidaamme ja tänne suunnataan tukea uuden elinvoiman mahdollistamiseksi. Meillä on täällä hyvät valmiudet rakentaa Suomelle vihreää siirtymää.

Arvoisa juhlaväki, Vappu on työväen juhla. Tämä vappu ajoittuu keskelle työtaisteluiden aikaa. Olemme nähneet kuinka hoitajat ovat aktivoituneet puolustamaan alan vetovoimaa ja vaatimaan palkkatason korjaamista. Hoitajille eivät enää riitä sinisiksi valaistut rakennukset ja kiitokset juhlapuheissa. He haluavat alan epäkohtien korjaamista ja alan veto- ja pitovoiman parantamista. Olemme käännekohdassa, jossa ratkaistaan koko sote-järjestelmämme tulevaisuus. Ilman osaajia järjestelmä ei toimi. Täysi tuki hoitajille.

Nyt kun soten rakenneuudistus on toteutettu, on seuraavaksi välttämätöntä turvata osaavan henkilöstön löytyminen. Osin kysymys on palkoista ja osin on kysymys työilmapiiristä, henkilöstön hyvinvointiin panostamisesta ja henkilöstöjohtamisen kehittämisestä. Uusilla hyvinvointialueille on tässä suuri vastuu kannettavana.

Arvoisat kuulijat, Yhteiskuntaamme uhkaa jälleen uusi kansanterveydellinen kriisi. Korona-aika on koetellut erittäin vaikeasti erityisesti nuoria opiskelijoita. Tutkimusten mukaan jopa joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistus- ja masennusoireista. Meidän on yhdessä löydettävä apua tilanteeseen. Meillä ei ole varaa antaa nuorten syrjäytyä työelämästä jo ennen valmistumistaan. SYL eli Suomen ylioppilaskuntien liitto on julkaissut pudokkuupaketin, jossa on esitelty useita toimenpide-ehdotuksia joilla opiskelijoiden tilannetta voitaisiin helpottaa. Ensitilassa tarvitaan laaja selvitys keskeyttämisten syistä ja vertailua eri alojen ja korkeakoulujen tilanteesta. Sen pohjalta tulee suunnata panostuksia ennaltaehkäiseviin mielenterveyspalveluihin ja riittävästi kuraattoreja ja opintopsykologeja korkea-asteelle. On välttämätöntä myös toteuttaa terapiatakuu ja mahdollistaa alle 29-vuotiaille pääsy maksuttomaan psykoterapiaan. Sairastumisen hetkellä taloushuolet lisäävät henkistä kuormitusta ja on tärkeää madaltaa sairastuneiden opiskelijoiden edellytyksiä saada harkinnanvaraisia lisäopintotukikuukausia ja helpottaa opintotuen piiriin palaamista opintojen keskeytymisen jälkeen.

Hyvät ystävät. Parasta mielenterveyden edistämistä meille kaikille on se, että voimme taas pitkästä aikaa kohdata toisiamme kasvotusten ja kokoontua yhteen muutenkin kuin Teamsin tai googlemeetin ääreen. Sitä on aihetta juhlistaa ja nauttia kevään tulosta,

Iloista vappujuhlaa kaikille!

Hanna Holopainen, kansanedustaja
Vappupuhe Kotkan Vihreässä Vapussa 1.5.2022