Kotkan investointiohjelma pursuu yli äyräitten. Mitään investointilistaa ei ole, kiinteistösalkku on päivitetty 2017 ja infran tilasta ei ole mitään selvityksiä tehty aikoihin.

Syksyn 2021 talousarviossa hyväksyttiin yli 45,7 miljoonan euron bruttoinvestoinnit, ja listasta puuttuu vielä kokonaan pääkirjaston, lasten kulttuurikeskuksen ja musiikkiopiston kohtalo.

Tilinpäätöksen osalta päästiin kuivin jaloin eteenpäin, mutta väistämättä on pohdittava sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakulujen jatkuvaa kasvua. Puhumattakaan nousevista rakennuskustannuksista ja Karhulan rapautuvasta infrasta, eli väylistä ja teknisistä verkostoista, jotka oikeasti hajoavat jo käsiin.

Kotkan vihreiden valtuustoryhmä on koko edellisen valtuustokauden vastustanut ylisuuria investointeja. Mutta aina on ollut jotkin vaalit tulossa ja kotkalaisten mieltä ei ole voinut pahoittaa.

Jo aloitettuja rakennushankkeita ei voi enää peruuttaa. Mutta millainen lisälasku on vielä tulossa Xamkin kiinteistöstä ja Tapahtuma-areenasta, kun rakennuskustannukset nousevat ja inflaatio jyrähtää kunnolla päälle?

Nyt pitää käydä tiukka arvokeskustelu siitä, mitä investoinneissa priorisoidaan. Ainakin puolet on karsittava.

Ensisijaisesti pitäisi tehdä uusi kiinteistösalkku ja ottaa jo olemassa olevia tiloja käyttöön. Miksi esimerkiksi musiikkiopistolle ei kelpaa Ekamin tarjoamat tilat tai Hovinsaaren Ympäristötaloon Xamkin opinnäytetyönä tehty hieno suunnitelma?

Kotkan seudun Vihreät
Nanni Mamia, puheenjohtaja
Leena Griinari, hallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu

Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 18.6.2022