Lasten ja nuorten hyvinvointi

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja asianosaiset. Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on tehty päivitys ja sen turvin jatketaan vielä vuodella aikaisemmin suunniteltua pidempään, eli myös vuosi 2025. On ymmärrettävää, että...

Asemakaava, Keltakallio II

Vaikka teollisuusaluetta ollaan kaavoittamassa alueelle, jossa ei ole asumista, niin toteutuessaan sen vaikutukset muuttavat kyllä radikaalisti ympäröivän alueen luonnetta: sinne jäävät mummojen marja- ja sienestysmaat, jos metsää joskus kaadetaan. Teollinen hanke...

Olemme kauhuissamme!

Vihreät eivät ole tyytyväisiä Kotkan kaupungin ensin vuoden talousarvioon eivätkä suunnittelukauden investointitasoon. Olemme kauhuissamme! Pian päädymme tilanteeseen, jossa olimme viime valtuustokaudella ja kuluvan valtuustokauden alkupuolella. Kolme vuotta on haettu...