Kotkan Meripäivät järjesti perjantaina 28. heinäkuuta paneelikeskustelun Kotka-Hamina-seudun akkuklusterisuunnitelmista. Tilaisuuteen oli kutsuttu keskustelemaan vain yrittäjien ja Cursorin edustajia, ei luonnonsuojelijoita eikä ympäristöjärjestöjä. Yleisössä olleiden Itämeren puolustajien kylttejä yritettiin poistaa, mutta heidän mielenilmaukseensa oli hankittu poliisin lupa.

Paneeliin osallistujat esittelivät työllisyysvaikutuksia, tehtaisiin sijoitettavia miljardeja ja vähättelivät sulfaatin vaikutusta meressä. Kuitenkin Suomen Malminjalostus Oy:n ja kiinalaisen CNGR Finlandin yhteisomistama akkumateriaalitehdas tulisi pelkästään Haminassa päästämään sulfaattia Suomenlahteen 100 000 tonnia vuodessa.

Tämä tarkoittaisi, että sulfaattipitoisuus tulisi olemaan todennäköisesti merkittävä nykyisessä vähäsuolaisessa merivedessämme.

Poikkeuksellisen suuri sulfaattikerros painuu merenpohjaan aiheuttaen happikatoa, rehevöitymistä sekä myrkyllisen rikkivedyn ja metyylielohopean muodostumista. Purkuvesien sisältämät muut aineet, kuten natriumkloridi, ammoniumtyppi, alumiini, nikkeli ja koboltti, lisäävät meriluonnon riskejä.

Northvoltin akkumateriaalitehtaassa Ruotsissa tullaan poistamaan jätevedestä sulfaatti ja muita jätteitä. Samoin sulfaattia poistetaan jätevesistä Suomen kaivosteollisuudesta, ja BASF Harjavallan akkumateriaalitehtaalle suunnitellaan kiteyttämöä sulfaatille.

Kun teknologia on olemassa, sitä on käytettävä. Säästäminen ja teollisuuden kustannukset eivät voi olla syy Itämeren jatkuvaan tuhoamiseen.

Miksiköhän uudet akkuyrittäjät muuten tulevat tänne Suomeen Belgiasta ja Saksasta? Koska siellä ei ympäristönsuojelu mahdollista puhdistamattomien jätevesien laskemista vesistöön.

Kannatan ehdottomasti uuden teollisuuden luomista ja uusia työpaikkoja Kotka-Hamina-seudulle. Mutta se ei saa tapahtua herkkää Suomenlahden ekosysteemia pilaamalla. Teollisilta toimijoilta on vaadittava parhaan saatavilla olevan teknologian käyttämistä ja suljettua kiertoa jäteveden puhdistamiseen.

Leena Griinari, valtuutettu (vihr.), Kotka
Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 31.7.2023