Arvoisa puheenjohtaja,
hyvät valtuutetut ja asianosaiset.
Nyt käsiteltävät tilinpäätökset ja kertomukset ovat toivottavasti lajissaan viimeisiä, siis sellaisia, joihin koronapandemia vielä löi omanlaisen leimansa ja elämä palaa niiltä osin entiseen.
Vihreä valtuustoryhmä haluaa erityisesti kiittää tarkastuslautakuntaa arviointikertomuksesta, jossa lautakunta on tehnyt mielestämme hyviä poimintoja taloustilanteesta, investoinneista ja oppimisen osaamisalueesta.
Strateginen ja laadullinen tavoite vakituisten tehtävien täytöstä muodollisesti kelpoisella henkilöstöllä on toteutunut hyvin – kelpoisen henkilöstön osuus vakinaisissa opetustehtävissä on ansiokkaasti 97,18 %. Henkilöstön koulutukset näyttävät kasautuvan henkilötasolla, mutta esimerkiksi tilinpäätöksestä ei selviä, jalkauttavatko koulutuksiin osallistuneet henkilöt uutta osaamistaan muun henkilöstön pariin. Tarkastuslautakunta toteaa, että palvelun laadun kannalta on tärkeää, että koulutus jakautuu tasapuolisesti opetustoimen henkilöstön kesken.
Poikkeusaikojen vaikutukset näkyvät lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien kasvussa. Lasten ja nuorten hyvinvointia koskien opetustoimi on kouluttanut henkilöstöä, vahvistanut tukea eri osa-alueilla sekä tehnyt suunnitelmallista kehittämistyötä paikallisesti ja seudullisesti yhteistyössä lasten ja lapsiperheiden kanssa.
Vaikka oppilasmäärät ovat olleet jatkuvassa laskussa, varsinkin perusopetuksessa tarvittavan henkilöstön ja erityisopetustuntien määrä ovat kuitenkin jatkuvassa kasvussa. Myös tehostetun tuen oppilaiden määrä on moninkertaistunut vuoteen 2019 verrattuna. Erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaita on Kotkassa jo yli 29 % kaikista oppilaista, kun koko maassa vastaava luku on huomattavasti alhaisempi: 22,9 % vuonna 2021.
Tässä yhteydessä vihreä valtuustoryhmä haluaakin tässä taas kerran muistuttaa, että nuoriso ei voi meillä hyvin ja taas on vaarana, että investointikiimassamme rakennamme liian isot seinät Karhulan kouluun ja kohta ollaan taas sisällöstä nipistämässä.
Parantamisen varaakin tilinpäätöksissä vielä toki jäi, paljonkin varsinkin paikallisessa hankinnassa.
Vihreä valtuustoryhmä kuitenkin osaltaan hyväksyy tilinpäätöksen 2022, tilintarkastuskertomuksen 2022, arviointikertomuksen 2022, tietotilinpäätöksen 2022 ja henkilöstökertomuksen 2022.
Tommi Iivonen, kaupunginvaltuutettu, Kotka
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.6.2023