Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja asianosaiset.

Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on tehty päivitys ja sen turvin jatketaan vielä vuodella aikaisemmin suunniteltua pidempään, eli myös vuosi 2025.

On ymmärrettävää, että näin suurta pakettia ei ihan joka vuosi pystytä tekemään uudestaan, mutta lasten ja nuorten maailmassa viisi vuottakin on pitkä aika, koska jo vuodessa ehtii tapahtua paljon. Esimerkiksi lastensuojeluilmoitusten määrä meidän hyvinvointialueellamme on noussut vuodesta 2022 vuoteen 2023 lähes tuhannella ilmoituksella ja sen myötä olemme koko maassa hopeasijalla tässä surullisessa tilastossa. Kaikista surullisinta on se, että tuntuu ettei näitä moniammatillisia asiantuntijoita ja heidän raporttejaan ilmeisesti juuri kuunnella. Jo vuonna 2019 on todettu, että meidän lasten, nuorten ja perheiden suurin ongelma on eriarvoistuminen ja että lasten ja nuorten hyvinvointi on
suoraan riippuvaista vanhempien hyvinvoinnista.

Siksi tuntuukin käsittämättömältä, että nykyinen hallitus on viisaudessaan päättänyt kasvattaa eriarvoisuutta ja leikata rankalla kädellä juuri niiltä, jotka eniten apua tarvitsisivat. Perheen köyhyys ei koskaan ole lapsen syytä, mutta sen vaikutukset seuraavat yleensä ihmistä koko elämän mittaisen matkan. Tämän suunnitelman strategiaosassa todetaan taas myös se surullinen fakta, että Kymenlaakso on alue, jossa väestö paitsi ikääntyy, myös vähenee ja terveydenhoidon kulurakenne muuttuu. Me tarvitsimmekin tänne kipeästi lisää lapsia ja tässä selvityksessä todetaan tutkimusten osoittavan, että syntyvyyteen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä olisivat muun muassa yleinen asenneilmapiiri, opiskelu-, toimeentulo- ja työmahdollisuudet sekä tuen saanti.

Rakkaat valtuutetut, me ei tässä salissa pystytä hallituksen päätöksiin suoraan vaikuttamaan, mutta meidän on syytä varautua siihen, että näistä ”säästöistä” maksetaan vielä kuntatasollakin kohtuuttoman kovaa hintaa, paitsi tietysti inhimillisenä kärsimyksenä, niin myös tulevaisuudessa kasvavina terveyskuluina.

Kiitos.

Vihreä kaupunginvaltuutettu Tommi Iivonen kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.3.2024, pykälä 27