Vihreiden sosiaaliturvauudistus ja eläkeleikkaukset

Mitä Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne todella sanoi eläkkeiden leikkauksesta? Hän ei esittänyt eläkkeiden leikkaamista, vaan maltillista nipistämistä työeläkkeiden yleistä palkkatasoa selvästi korkeammasta noususta, sekä tämän kohdistamista...

Ra­sis­mi ei saa nor­ma­li­soi­tua

Em­me saa mus­ta­maa­la­ta toi­sia kuu­lo­pu­hei­den pe­rus­teel­la. On help­po lyö­dä su­vak­ki- tai ra­sis­ti-lei­mo­ja, kun ei ole ai­kaa ot­taa sel­vää tai kuun­nel­la tois­ta. Ti­lan­ne ei muu­tu sil­lä, et­tä sul­keu­dum­me bunk­ke­rei­him­me, kiel­täy­dym­me...

Akkuklusterin poistovedet on puhdistettava

Kotkan Meripäivät järjesti perjantaina 28. heinäkuuta paneelikeskustelun Kotka-Hamina-seudun akkuklusterisuunnitelmista. Tilaisuuteen oli kutsuttu keskustelemaan vain yrittäjien ja Cursorin edustajia, ei luonnonsuojelijoita eikä ympäristöjärjestöjä. Yleisössä olleiden...

Mitä Backs­taff-ra­por­tis­sa sa­lail­laan?

Kot­kan edel­li­nen val­tuus­to päät­ti ko­kouk­ses­saan 3.5.2021 hy­väk­syä ää­nes­tys­ten jäl­keen 10 mil­joo­nan eu­ron suu­rui­sen si­joi­tuk­sen Kot­kan Jul­ki­set Kiin­teis­töt Oy:n si­joi­te­tun va­paan pääoman ra­has­toon ja edel­leen si­joi­tet­ta­vak­si...