Eduskuntavaalit 2019

Kaakkois-Suomen vihreät kansanedustajat ovat
Hanna Holopainen Lappeenrannasta ja Heli Järvinen Savonlinnasta.

Hanna Holopainen

Heli Järvinen

Kaakkois-Suomen Vihreiden äänimäärät eduskuntavaaleissa 2019:

Heli Järvinen 3274 (valittu)
Hanna Holopainen 2656 (valittu)
Veli Liikanen 2230 (varalle)
Jenni Aikio 2143
Annika Aalto-Partanen 2107
Juha Huhtala 1744
Maisa Juntunen 1410
Kimmo Klemola 1269
Virpi Junttila 1199
Sari Hyytiäinen 991
Katja Andrejev 974
Mari Parkkinen 721
Sonja Silvo 707
Aleksi Laine 583
Hanna-Kaisa Lähde 471
Lauri Kosonen 453
Ritva Pohjola 86

Lisätietoja:
Juha Attenberg, Kotkan seudun Vihreät ry.
juha (at) attenberg.fi

 

Yhteiset tavoitteemme

 

Pysäytetään ilmastonmuutos, suojellaan yhteistä ympäristöämme

Suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja kasvatetaan hiilinieluja, poistetaan ympäristölle haitalliset tuet ja tehdään liikenne päästöttömäksi. Uudistetaan kaivoslaki ja kehitetään maataloustuotantoa eettisempään ja kestävämpään suuntaan.

Huolehditaan, että jokaisella on mahdollisuus kestäviin valintoihin taloudellisesta tilanteesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Rakennetaan maailman paras koulutus

Satsataan varhaiskasvatukseen ja peruskoulun ydintehtävään: palautetaan subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienennetään ryhmäkokoja.

Turvataan opettajille resurssit työnsä tekemiseen ja oppilaille yksilöllinen tuki. Taataan kaikille oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. Varmistetaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatu alueellamme.

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta

Uudistetaan sosiaaliturva kohti perustuloa. Taataan palveluiden saavutettavuus ja laatu. Hyvä elämä on kaikenikäisten oikeus. Perustetaan vanhusasiainvaltuutetun virka.

Uudistetaan perhevapaat tasa-arvoisemmiksi ja joustavammiksi. Lisätään osallisuutta, torjutaan huono-osaisuutta ja kannetaan globaalia vastuuta.

Luodaan työtä ja turvaa

Koulutuksella ja osaamisella turvataan osaava työvoima. Edistetään työelämän tasa-arvoa. Madalletaan työelämän kynnyksiä ja uudistetaan työnhakijapalvelut. Pidetään kaikki mukana!