Vihreiden valtuustoaloitteita Kotkassa:

Lasten ja nuorten pahoinvointiin on puututtava

Kotkan kouluissa on paljon lapsia, jotka voivat huonosti. Korona on lisännyt ahdistusta, masennusta ja uupumista. Näin todetaan juuri ilmestyneessä Terveyden- ja hyvin voinnin laitoksen koululaiskyselyssä, joka tehtiin keväällä 2021. Samaa viestiä tulee koulujen...

read more

Investointiohjelma ja käyttötalousvaikutukset

Kotkan vihreä valtuustoryhmä esittää, että päivitetty investointiohjelma ja siitä johtuvat käyttötalousvaikutukset pitäisi käsitellä elinvoimavaliokunnassa ja ne on tuotava myös valtuustoon. Tämä johtuu siitä, että jo viime syksynä meidän mielestämme ylimitoitettuun...

read more

Katokset torien pyörätelineisiin

Esitän, että torille suunnitteilla oleviin polkupyörätelineisiin tehdään saman tien katokset. Pirjo Tujulan keväällä tekemän aloitteen mukaan on tekninen toimi suunnittelemassa sekä Karhulan että Kotkan torille polkupyörätelineitä. Nyt olisi juuri sopiva aika...

read more

Kotkan ympäristopalveluille riittävät resurssit

Kotkan kaupunki/ Valtuustoaloite Kotkan Vihreä valtuustoryhmä on seurannut vuosia, miten valtuuston päätökset kuten Metso-kriteerit täyttävien kaupungin omistamien metsien suojelu tai hyvätkin aloitteet kuten luontohyvitys ja suojelumetsien vuosittainen hankkiminen...

read more

Melusuojaus välille Korela-Paimenportti

Kotkan kaupunki/ Valtuustoaloite Kotkan Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa nopeita toimenpiteitä melusuojauksen eli melumuurin rakentamiseksi välillä Korela–Paimenportti. Hyväntuulentiellä kulkee noin 22 000 autoa päivässä, mihin päälle tulee vielä Kotkantien liikenne....

read more

Esitys julkisuus- ja avoimuuskäytännöstä kaupunkiyhtiöissä

Kotkan kaupunki/ Valtuustoaloite Kotkan Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Kotkan kaupunkikonsernin yhtiöissä otetaan käyttöön julkisuuslain (Perustuslain 12.2 pykälä ja Julkisuuslaki) mukainen julkisuus- ja avoimuuskäytäntö. Julkisuusperiaatteen noudattamisen avulla...

read more

Esitys sisäisestä tarkastuksesta

Kotkan kaupunginvaltuusto 3/10.5 2021 VALTUUSTOALOITE Me allekirjoittaneet esitämme, että Kotkan kaupunginhallitus aloittaa viipymättä sisäisen tarkastuksen, jonka kohteena on Kotkan Julkiset Kiinteistö Oy:n ja Backstaff Oy:n hallitusten toiminta liittyen rakenteilla...

read more

Lausunnot jo tarveselvitysvaiheessa

Kaupungin pyydettävä rakennusten uudisrakentamisessa tai peruskorjauksessa lausunto jo tarveselvitysvaiheessa esimerkiksi vammaisneuvostolta, ikäihmisten neuvostolta ja nuorisovaltuustolta. Kaupunkirakennelautakunnan (Kara) kokouksessa selvisi 12.1.2021, ettei Kotkan...

read more

Maksuttomat harrastukset koulupäivän perään

Kotka mukaan ”Suomen malliin” ja hakemaan OKM:n ”peruskoululaisille maksuttomat harrastukset koulupäivän perään”-rahoitusta ja samalla otetaan harrastepassi-sovellus käyttöön. Viime päivinä on paljon uutisoitu ja puhuttu lasten ja nuorten syrjäytymisestä, mitä korona...

read more

Mielenterveyden ensiapukoulutus

Mielenterveyden ensiapukoulutus peruskoulun ja toisen asteen oppilaille ja opettajille Koululaisia opetetaan antamaan ensiapua sydänkohtauksen tai onnettomuuden varalle. Harva koululainen kuitenkaan saa ensiapukoulutusta siihen, kuinka autetaan koulukaveria, jolla on...

read more

Liikenteen työsuhde-etujen verovapauden hyödyntäminen Kotkassa

Tausta Valtioneuvosto on päättänyt budjettiriihessään 16.9.2020 liikenteen työsuhde-etujen verouudistuksesta. Tiedotteen mukaan ”siirtymää vähäpäästöiseen liikenteeseen tuetaan toteuttamalla vuoden 2021 alusta liikenteen työsuhde-etujen verouudistus”. ”Työsuhdeautona...

read more

Joukkoliikenteen uudenlainen järjestäminen

Joukkoliikenteen uudenlainen järjestäminen ohessa olevan mallin pohjalta joukkoliikenteen kilpailutuksessa syksy 2020 Tausta Vihreä valtuustoryhmä (tästä lähtien allekirjoittaneet) ehdottaa syksyllä 2020 tehtävään joukkoliikennekilpailutukseen alla olevaa kuntalaisia...

read more

Digiloikan hyödyt luontevaksi osaksi koulua

Paljon puhuttu koulujen digiloikka tapahtui nyt koronakeväänä melkein yhdessä yössä. Vaikka loikkasimme pakon edessä ja suunnittelulle jäi hyvin vähän aikaa, urakasta selvittiin. Etäopiskelussa havaittiin myös paljon hyvää ja sen todettiin hyödyttävän monia oppilaita....

read more

Koululuokkien retkille ilmaiset joukkoliikennematkat

Koululuokille tulisi tarjota nykyistä monipuolisemmat ja tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyödyntää liikunta- ja kulttuuripalveluja sekä tehdä retkiä ja opintokäyntejä tutustuen yhdessä kotikaupunkiimme. Tällä hetkellä koulut ovat eriarvoisessa tilanteessa. Osa...

read more

Joukkoliikenteen kokonaisuudistus

Julkisen liikenteen järjestäminen on asukkaiden kannalta erittäin tärkeä ja kaupungin talouteen vaikuttavista asioista yksittäisenä kaikkein tärkein. Ei ole merkitystä rakennetaanko Xamk, areena tai outlet-keskus, jos julkinen liikenne ei toimi älykkäästi ja...

read more

Valtuustoaloite: Muovin kierrätyksen lisääminen

Muovipakkauksilla on iso ympäristökuormitus. Fossiilisesta öljystä valmistettu muovi ei maadu luonnossa. Valmistus kuluttaa luonnonvaroja ja energiaa. Suomessa muovipakkauksista syntyy joka vuosi jätettä 15 kiloa henkilöä kohti. Suurinta osaa pakkauksista käytetään...

read more

Aikaisempia valtuustoaloitteita:

KV 31.5.2021 Valtuustoaloite: Aloite Katariinan meripuiston esiintymislavasta

KV 31.5.2021 Valtuustoaloite: Kotkan ympäristöpalveluille riittävät resurssit

KV 31.5.2021 Valtuustoaloite: Melusuojaus välille Korela-Paimenportti

KV 31.5.2021 Valtuustoaloite: Töyssy Mussalon Harjantauksentien ja Ruukkimaantien risteykseen

KV 10.5.2021 Valtuustoaloite: Esitys julkisuus- ja avoimuuskäytännöstä kaupunkiyhtiöissä

KV 10.5.2021 Valtuustoaloite: Esitys sisäisestä tarkastuksesta

KV 1.2.2021 Valtuustoaloite: Lausunnot jo tarveselvitysvaiheessa

KV 1.2.2021 Valtuustoaloite: Maksuttomat harrastukset koulupäivän perään

KV 14.12.2020 Valtuustoaloite: Mielenterveyden ensiapukoulutus

KV 17.8.2020 Valtuustoaloite: Joukkoliikenteen uudenlainen järjestäminen ohessa olevan mallin pohjalta joukkoliikenteen kilpailutuksessa syksy 2020

KV 8.6.2020 Valtuustoaloite: Digiloikan hyödyt luontevaksi osaksi koulua. Vastaus: 11.11.2020

KV 21.9.2020 Valtuustoaloite: Liikenteen työsuhde-etujen verovapauden hyödyntäminen Kotkassa

KV 2.3.2020 Valtuustoaloite: Koululuokkien retkille ilmaiset joukkoliikennematkat

KV 15.10.2018 Valtuustoaloite: Sähköautojen pysäköinnin vapauttaminen pysäköintimaksuista Kotkassa 1.1.2019 alkaen.

KV 9.4.2018 Valtuustoaloite: Muovin kierrätyksen lisääminen

KV 29.1.2018 Valtuustoaloite henkilöstömitoitukseen sitoutuminen lastensuojelussa (Vasemmistoliitto, Vihreät sekä Sdp)

KV 11.12.2017 Valtuustoaloite Saksalan metsäpalstat Metso-suojeluun (Vasemmistoliitto ja Vihreät)

KV 5.6.2017 Valtuustoaloite: Pyörätien rakentaminen maantien 3582 Tavastilantien varrelle (Keskusta, Vihreät ja KD)

KV 17.10.2016 Valtuustoaloite Kotka mukaan Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ja kansalliseen Sitoumus 2050 -hankkeeseen

KV 4.4.2016 Valtuustoaloite kaupunkiviljelyn edistämiseksi Kotkassa Vastaus: KV 17.10.2016 §122

KV 26.1.2015 § 9 Valtuustoaloite julkisen liikenteen turvaamiseksi Vastaus: KV 21.9.2015

KV 10.6.2013 § 127 Valtuustoaloite, joka koskee nuorten tuettua oppisopimusta Vastaus: KV 12.5.2014

KV 4.3.2013 § 55 Valtuustoaloite kouluverkkosuunnitelman käsittelyssä huomioitavista asioista Vastaus: KV 8.5.2017 §62

KV 24.9.2012 § 115 Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylästä Tavastilan suoralle. Vastaus: KV 23.9.2013

KV 11.6.2012 § 77 Valtuusaloite, joka koskee Kotkan kaupungin päätöksenteon avoimuuden lisäämistä Vastaus: KV 14.11.2016 §148

KV 15.11.2010 § 174 Valtuustoaloite: Harmaan talouden torjumiseksi Vastaus: KV 4.3.2013

KV 23.3.2009 § 67 Valtuustoaloite: Siirtymisestä energiansäästöloisteputkien käyttöön Kotkan kaupungin toimipisteissä Vastaus: KV 13.9.2010